Svět sluchátek  »  Reklamace

Reklamace

Stručný návod

Pokud už Vás potkala ta nepříjemnost, že některý z našich produktů nefunguje zcela korektně, chceme vám tímto návodem pomoci alespoň co nejvíce zrychlit celý servisní zásah.

Zkontrolujte, zda produkt, který chcete reklamovat, nemá autorizovaný servis. Výrobci podporují vysokou kvalitu autorizovaných servisů a proto je rychlejší a snazší reklamovat váš výrobek právě zde.
Jestliže produkt nemá autorizovaný servis, reklamujte výrobek u nás. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu ales.kochannyj(zavináč)svetsluchatek.cz
b) zasláním na adresu:
     
    Aleš Kochannyj
    Na pískách 946/134
    160 00 Praha 6


Přijaté žádosti o reklamaci se snažíme vyřídit co nejdříve. V případě, že nevyužijete možnosti autorizovaného servisu, je potřeba počítat s delší lhůtou pro vyřízení reklamace (v takovém případě je zboží posláno dodavateli a poté zpět k nám, což znamená, že reklamační proces může trvat déle).

Po vyřízení reklamace si Protokol o vyřízení reklamace pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím (v případě výměny produktu tento protokol slouží jako doklad o koupi).

Co musí obsahovat zásilka kterou odesílám k reklamaci?

Zásilka musí obsahovat:

- vadné zboží, které je dostatečně kompletní pro otestování vady
- kopii nákupního dokladu, případně originál záručního listu
- přesný popis závady, na který doporučujeme připojit telefonní číslo

 

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Reklamace, uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list ( popř. faktura, daňový doklad ), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. 

b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem),

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

- zboží bylo poškozeno živly,

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 27.4.2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


 

Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Obchodní podmínky